به گزارش اخباربانک، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم آغاز به کار این طرح در سخنانی، طرح گام را یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی با کمک و مشارکت شبکه بانکی کشور دانست که در چارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش می‌کند امکان تامین غیر تورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیره تولید را خصوصا برای واحد‌های کوچک و متوسط تولیدی، فراهم سازد.

او اظهارداشت گواهی اعتبار مولد به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال، در بازار‌های پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌سازد.

وی افزود: ۴ بانک مهم ملی ملت تجارت و صادرات از قبل تمهیداتی پیش بینی کردند و در زمینه ال سی ریالی کارهای خوبی کردند با این ابزار جدید گام جدیدی در این زمینه بردارند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به واحدهایی داده می شود که واقعا مولد هستند و برای مواد و کالاهای واسطه نیاز به سرمایه در گردش دارند.

همتی افزود: در این طرح، تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند و دارنده گواهی می‌تواند آن را تا سررسید نگه دارد یا به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این بانک سیاست‌های ارزی، پولی و اعتباری خود را با محوریت کنترل تورم و همزمان، حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیر نفتی، مستقر کرده و این سیاست را همچنان با قدرت ادامه خواهد داد. 
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/73014/آغاز-کار-طرح-گواهی-اعتبار-مولد-گام