به گزارش خبرانلاین، هر دلار در صرافی های بانکی با عبور از مرز روانی ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۳ هزار و ۴۳۰ تومان رسید. میزان افزایش قیمت دلار در قیاس با روز گذشته ۵۰ تومان گزارش شد .

 بر این اساس نرخ خرید دلار در صرافی های بانکی برابر با ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان است.

 قیمت یورو نیز در قیاس با روز گذشته افزایشی اندک را نشان می دهد.قیمت فروش هر یورو در صرافی‌های بانکی ۱۴ هزار و ۹۳۰ تومان و نرخ خرید یورو نیز برابر با ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان گزارش شده است .

 بر اساس این گزارش بازار ارز در وضعیتی با ثبات است اما رفت و برگشت مداوم دلار در محدوده قیمتی نیمه کانال سیزده هزار تومان و یورو در سقف کانال ۱۴ هزار و تومان و کف کانال ۱۵ هزار تومان طی روزهای اخیر بارها تکرار شده است.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/73015/پیشروی-لرزان-دلار-بازار