دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران بیان کرد: نظام بانکی ایران استانداردهای بانکداری «بازل ۲» را می‌گذراند، در حالی که پاکستان و سایر کشورهای دنیا در حال اجرای بازل‌های ۳ و ۴ هستند.

وی با اشاره به گزارشی که در مجامع بانکی دنیا تهیه شده است،‌گفت: این گزارش مربوط به بانک‌هایی است که هزاران میلیارد دلار سرمایه و دارایی دارند و ارزش آنها از کل اقتصاد ایران بالاتر است. این گزارش بر روی پلت‌فرم‌ها و بانک‌های قدیمی انجام شده و حرکت آن به سمت بانکداری مدرن نشان می‌دهد که در دنیا در حوزه تأمین مالی چهار تغییر در بخش پرداخت، بازار، مدیریت سرمایه‌گذاری و بیمه و همچنین تأمین مالی به ثبت رسیده است.

مولوی ادامه داد: در ایران ابزارهای پرداخت پیش رفته و هشت میلیون دانلود از روی یک اپلیکیشن پرداخت و تراکنش مالی به ثبت رسیده، اما در حوزه سپرده، جهان با روشی که ایران وام می‌دهد پیش نمی‌رود؛ بلکه تغییرات ساختاری بسیار بزرگی در این حوزه انجام شده است.

به گفته وی، تغییرات به نحوی سریع است که مدیرعامل جی پی مورگان بر این باور است که ظرف چند سال آینده، چیزی به نام بانکداری کنونی وجود ندارد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/208596/نظام-بانکی-ایران-عقب-تر-از-حتی-پاکستان