افزایش سرمایه

به گزارش بورس نیوز، شرکت پارس خودرو پاسخگوی سوالات سهامداران شد.
بر این اساس، شرکت اعلام کرد؛ فرایند ارزیابی و کارشناسی ارزش سرمایه گذاری‌ها توسط کارشناسان رسمی در حال انجام بوده که اطلاعات نهایی پس از تکمیل فرآیند مذکور به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

همچنین، فرایند ارزیابی دارایی‌های شرکت به منظور افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز در حال انجام بوده، اما افزایش سرمایه مذکور پس از انجام عملیات فروش سرمایه گذاری‌ها امکان پذیر است.

افزایش سرمایه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/208438/افزایش-سرمایه-خپارس-شاید-وقتی-دیگر