بیسکوئیت‌هایی که سود می‌سازند:

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در جدیدترین گزارش منتشر شده شرکت ویتانا، افزایش بیش از ۱.۸۰۰ میلیارد ریالی درآمد‌های ناشی از فروش، تعدیل ۱۵۱ درصدی سود خالص این بیسکوئیت‌ساز را رقم زد.

همانگونه که از گزارش‌های عملکرد ماهیانه شرکت ویتانا نیز آشکار بود، افزایش چشمگیر و بیش از ۱۱۶ درصدی فروش این شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، منجر به تعدیل با اهمیت سودآوری این شرکت در این مدت شده است.

افزایش بیش از ۱۱۶ درصدی مبالغ فروش شرکت علیرغم رشد ۱.۰۹۰ میلیارد ریالی و بیش از ۱۰۸ درصدی بهای تمام شده و افزایش ۹۷ درصدی هزینه‌های فروش عمومی و اداری، ۸۸ میلیارد ریالی سایر درآمد‌های غیرعملیاتی و افزایش بیش از ۱۰۶ میلیارد ریالی هزینه‌های مالی از مهم‌ترین آیتم‌های صورت‌های مالی منتشر شده این شرکت است.

بیسکوئیت‌هایی که سود می‌سازند:

همانگونه که در جدول  مشاهده می‌شود، افزایش بیش از ۵.۱۱۴ تنی انواع بیسکوئیت‌های داخلی و صادراتی و همچنین رشد قابل توجه نرخ‌های فروش محصولات این شرکت منجر به رشد چشمگیر کل مبالغ فروش شده است.

بیسکوئیت‌هایی که سود می‌سازند:

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/208441/بیسکوئیت‌هایی-که-سود-می‌سازند