به گزارش اخباربانک، عبدالناصر همتی با صدرو بخشنامه شفافیت نقل و انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان به بانک ها اعلام کرد که طبق آن روسای شعب موظفند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول کنند و کپی اسناد انتقال وجه را در پرونده تراکنش مذکور نگهداری کنند.

متن بخشنامه :
پیرو بخشنامه‌های پیشین ۹ آبان ۹۷ با موضوع لزوم تعیین حدود و سقف‌هایی برای نقل و انتقالات وجوه درون بانکی و بین‌بانکی در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین با هدف انتظام‌بخشی و ارتقای شفافیت نقل و انتقال وجوه در شبکه بانکیر، مقتضی است از این پس در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال درون‌بانکی و بین‌بانکی (ساتنا)، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) «بابت» در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه شود و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور نگهداری گردد.

بازرسان مدیریت کل نظارت و مبارزه با پولشویی این بانک به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهند کرد و مسؤولیت عدم رعایت بخشنامه با هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌مدخل و رؤسای شعب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی‌ربط خواهد بود.

مقتضی است مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک – مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72958/محدودیت-نقل-انتقال-وجوه-بیش-یک-میلیارد-تومان-بانک-ابلاغ