شرکت در دی ماه ۴۳ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۵ درصد رشد داشته است.

 خط تولید گندله شرکت هنوز به بهره‌برداری نرسیده است و همچنان بیش از ۵۰ درصد درآمد شرکت از فروش کنسانتره به دست می‌آید.

مقدار فروش شرکت نسبت به ماه قبل کمی کاهش داشته. اما از نظر قیمت فروش، در بخش فروش کلوخه با ۲۲ درصد رشد همراه بوده است.

قیمت سهم ۲۳۳۰ تومان است و در یک ماه گذشته، ۱۰ درصد بازدهی داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/208311/بررسی-گزارش-کدال-کگهر