فوربس با اشاره به تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران طی دو سال اخیر نوشت:
امکان استفاده از ارزهای دیجیتالی بصورت ناشناس باعث شده در برخی از کشورها نظیر ایران و ونزوئلا، تمایل به این ارزها برای دورزدن تحریم‌های آمریکا افزایش پیدا کند.
استفاده از ارزهای دیجیتالی باعث تسهیل در تجارت چین با کشورهایی نظیر ایران و روسیه می‌شود و وابستگی آنها به دلار را کاهش می‌دهد.
مسئله‌ی استفاده از ارزهای دیجیتالی توسط کشورهای تحریم‌شده از سوی آمریکا به یک نگرانی امنیتی برای مقامات آمریکایی تبدیل شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/208150/دورزدن-تحریم‌ها-با-ارزهای-دیجیتالی