محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات گفت:

هر سال در بودجه یک عددی در قالب مشوق صادراتی مصوب می‌شود. سازمان توسعه تجارت از ابتدای هر سال به دنبال ابلاغ و روش‌های پرداختی این بسته است و در نهایت آن عدد آن‌قدر کوچک و دیر ابلاغ می‌شود که هدف اصلی که بحث حمایت و مشوق است، دیگر کارکرد خود را از دست می‌دهد.

سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان برای حمایت از صادرات تخصیص داده بودند که در نیمه اول سال ۹۷ ابلاغ و در حوزه حمل و نقل و نمایشگاهی هزینه شد. این در حالی است که مبلغ درخواست شده نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود.

در سال ۹۸ برابر ۷۸۰ میلیارد تومان بودجه برای این بخش در نظر گرفته شده بود و حالا که کمتر از دو ماه به پایان سال مانده این بسته تشویقی از سوی معاون اول ابلاغ شد. البته هنوز منابع آن مشخص نیست و از فعالان اقتصادی نیز کسی در مورد عدد آن اطلاعی ندارد. این اعداد، نحوه تخصیص و زمان نشان از میزان نفوذ و تاثیرگذاری سیاست‌گذاران صادراتی است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/208157/بلاغ-بسته-مشوق-صادراتی-دو-ماه-مانده-به-پایان-سال