به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین از تحصیل سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، تعداد ۹۰ میلیون سـهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با نماد “وپترو” (معادل ۵ درصد سـهام منتشـره) با قیمت ناخالص هر سهم ۱۰.۰۰۰ ریـال (جمعًا ۹۰۰ میلیـارد ریال) به صورت نقـد در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ توسط این هلدینگ خریداری شد. بدین ترتیب درصد مالکیت این شـرکت در سـهام شرکت فوق از ۳۴.۶ درصد به ۳۹.۶ درصد افزایش یافت. شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با نماد “وپترو” پذیرفته شده در بازار اول بورس بوده و موضوع فعالیت آن سرمایه گذاری در شرکت‌ها و مجتمع‌ها و طرح‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی عموماً و صنایع پتروشیمی خصوصاً، بمنظور ایجاد، راه اندازی و یا توسعه اینگونه واحد‌ها است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/208071/تاپیکو-وپترو-را-خرید