تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره

به گزارش بورس نیوز، شرکت ایران ارقام در ترکیب اعضای هیات مدیره تغییراتی ایجاد کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ و جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر یافته است.

تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/208080/تغییر-در-ترکیب-اعضای-هیات-مدیره-مرقام