به گزارش بورس نیوز، شرکت رینگ سازی مشهد، در نظر دارد افزایش سرمایه انجام دهد.

بر این اساس، به پیوست گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور سرمایه گذاری در طرح‌های ۱- تولید، طراحی و مونتاژ رینگ و رام ۲-تجهیزسایت تهران ۳- ایجاد کارخانه تایرسازی که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207985/خرینگ-در-انتظار-رسیدن-به-سرمایه