شرکت مارگارین در دی ماه به فروش ۸۰ میلیارد تومانی رسیده که نسبت به میانگین سال مالی قبل و نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب افت ۸ درصدی و ۳۷ درصدی را نشان می دهد.

 «غمارگ» در دی ماه ۱۲۴۴۷ تن روغن نباتی با نرخ ۶.۳ میلیون تومان به فروش رساند. میانگین مقدار فروش روغن نباتی در سال مالی قبل ۱۳ هزار تن و با متوسط نرخ ۶.۵ میلیون تومان بود.

سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است.

 قیمت سهم ۱۳۵۶ تومان است و در یک ماه گذشته ۲۰ درصد بازدهی داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207886/نگاهی-به-عملکرد-دی-ماه-غمارگ