انتخاب اعضای جدید هیات مدیره

به گزارش بورس نیوز، شرکت سیمان کردستان اعضای هیات مدیره را تغییر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ باستناد مصوبە مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ و جلسە هیات مدیرە ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر کرده است.

انتخاب اعضای جدید هیات مدیره

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207835/انتخاب-اعضای-جدید-هیات-مدیره-سکرد