بخش زراعت مناسب برای سرمایه گذاری

شهلا حیدری کارشناس صنایع غذایی در خصوص مزایای سرمایه‌گذاری در این صنایع به بورس‌نیوز اظهار کرد: بخش زراعت در ۶ ماهه دوم سال با رشد بالایی مواجه نبوده و با توجه به احتمال اصلاح بازار در چند روز آتی سرمایه‌گذاری روی این سهم‌ها می‌تواند مناسب باشد.

وی در خصوص حمایت از غذایی‌ها عنوان کرد: بخشی از غذایی‌ها که وارداتی هستند مانند روغنی‌ها اگر از سوی صنایع داخلی حمایت و به خودکفایی در داخل برسند و از نظر ارزی شرایط مناسب‌تری برایشان ایجاد شود، وابستگی به واردات آن‌ها کمتر شود می‌توان رشد خوبی برای آن‌ها متصور بود.

کارشناس معاونت اقتصادی وزارت کار در رابطه با مناسب‌ترین نرخ ارز برای صنایع غذایی تصریح کرد: با توجه به در نظر گرفته شدن نرخ ارز ۸هزار تومانی در لایحه بودجه و با توجه به اینکه این نرخ نسبت به سال گذشته تغییری نداشته، خوش‌بینی را به بازار سرمایه تزریق کرده است.

حیدری گفت: اگر این نرخ ثابت مانده و نوسانات ارز کنترل شود برای بخش خصوصی مفید واقع خواهد شد. فاصله بین بخش خصوصی و دولتی نباید افزایش بیابد و زمینه را برای بازار سیاه آماده کند تا بخشی از منابع به آن سو رود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207708/اصلاح-بازار-و-رشد-سرمایه‌گذاری‌ها-در-زراعت