با اینکه جمعیت و همینطور دارندگان کارت‌های اعتباری در بریتانیا با ایالات متحده قابل مقایسه نیست، اما انگلستان همچنان بازار پرسودی برای بانک‌های صادرکننده و شبکه‌های ارائه‌دهنده کارت است و همچنین تعداد زیادی از ارائه‌دهندگان خدمات مالی جایگزین که نیازهای مصرف‌کنندگان جوان و کم‌مصرف‌تر را برآورده می‌سازند، در بریتانیا مستقر هستند.

 طبق گزارش انجمن کارت انگلستان(که اکنون نامش به خدمات مالی انگلستان تغییر یافته است) در سال ۲۰۱۷، حدود ۳۲/۳ میلیون نفر دارنده کارت اعتباری در کشور وجود داشت که در مجموع حدود ۶۰ میلیون کارت اعتباری در اختیار داشتند؛ به عبارتی هر نفر دو کارت اعتباری مختلف داشت.

باتوجه به گزارش مرکز ملی آمار انگلستان، جمعیت بزرگسال این کشور در سال ۲۰۱۸، حدود ۵۲/۴ میلیون نفر بالای ۱۸ سال بوده و این به معنی نفوذ ۶۲ درصدی کارت اعتباری در انگلستان است.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207605/نگاهی-به-بازار-کارت‌های-اعتباری-در-بریتانیا