خبر خوش برای سهامداران

به گزارش بورس نیوز، بانک ملت افزایش سرمایه می‌دهد.

بانک ملت اعلام کرد؛ افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ هیات مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سایر اندوخته‌ها به منظور بهبود ساختار مالی و تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک صورت می‌گیرد.

خبر خوش برای سهامداران

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207540/خبر-خوش-برای-سهامداران-وبملت