به گزارش اخباربانک، عبدالمجید پورسعید مدیرعامل این بانک در خصوص نگرانی های ایجاد شده در جامعه در مورد امنیت تراکنش های بانکی اظهار داشت: در دنیای امروز مجرمان سایبری در حال استفاده از روش های پیچیده ای برای سوء استفاده از مشتریان بانکها هستند و در مقابل بانکها نیز همواره در حال ارتقای سیستم های خود و همچنین معرفی روشهای جدید امنیتی به مشتریان خود هستند.

پورسعید افزود: یکی از روشهای جدیدی که بانکهای کشور در حال حاضر به مشتریان خود عرضه کرده اند، استفاده از رمزهای پویا است، که مشتریان می توانند با مراجعه به شعب بانکها و یا با استفاده از روشهایی که توسط بانکها معرفی شده از این امکان استفاده کنند.

مدیر عامل بانک ایران زمین، شتاب رشد در ابزارها و اپلیکیشن های دیجیتال را از چالشهای امنیتی عنوان کرد و افزود: امروز ترکیبی از برنامه های پرداخت از طریق بانکها، فین تک ها و استارتاپ ها در اختیار مشتریان قرار گرفت که گاهاً مشتری بدون در نظر گرفتن مباحث امنیتی اقدام به نصب این برنامه ها از منابع غیر قابل اعتماد می کند و این امر ریسک سرقت اطلاعات را افزایش می دهد، موجب دسترسی سارقین به اطلاعات مهم بانکی مشتریان می شود.

وی با اشاره به روشهای مختلفی که می توان امنیت پرداخت های اینترنتی را افزایش داد گفت: حفظ اطلاعات بانکی اولین گام در جهت جلوگیری از سوء استفاده های بانکی است. همچنین رمزهای پویا که اخیرا به مشتریان بانکی از سوی بانکها عرضه شده نیز روش دیگری است که امنیت را افزایش و دست سارقین را ازحسابهای بانکی کوتاه می کند.

پورسعید افزود: برای مقابله با این تهدیدهای دائم، بانک ها و موسسات مالی همواره الگوهای جدیدی را برای امنیت مشتریان خود ارائه می کنند. مطمئنا رمزهای پویا در آینده با توجه به نیازهای شبکه بانکی و مشتریان و تهدیدهای جدید توسعه خواهد یافت.

وی در پایان از مشتریان محترم در خواست نمود به جهت ارتقاء امنیت هرچه سریعتر نسبت به نصب و راه اندازی رمزهای پویای خود اقدام کنند.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72822/موضوع-امنیت-یکی-شاخص-های-مهم-اعتماد-مشتری-بانک