دی‌ماه برای بازار سرمایه بهار در زمستان را رقم زد؛شاخص کل ٪۱۵/۸ و هم وزن ٪۱۴/۵ رشد کرد. علی رغم همه تلخی‌ها و حوادث غیرمنتظره که در شرایط عادی می‌توانست به اصلاح‌های عمیق و طولانی قیمتی منجر شود، قدرت پول وارده به بازار به کمک شاخص و بازار آمد.

 

طی این ماه، بازار به شدت تحت تاثیر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و هیجان خرید توسط تازه‌واردان به بازار بود به‌طوریکه گزارشات متوسط و گاهاً ضعیف ۹ ماهه شرکت‌ها نیز بازار را نگران نکرد و انتظار بر آن است که گزارشات عملکرد ماهانه دی‌ماه جو اطمینان را به تحلیلگران بنیادی بازار دوباره بازگرداند.

 

رویکرد و سیاست دولت به تقویت بازار سرمایه و رکود بازارهای موازی، انتظار ادامه روند رشد را تقویت می‌نماید. بانک‌ها و هر سهمی که از رشدهای اخیر بی‌نصیب بوده اند، کاندید اول رشد بازار هستند.

 

اما در نهایت شاخص با رشد همه بازار علی‌الخصوص شاخص‌سازهایی مثل فولادی‌ها، فلزی‌ها، معدنی‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها به عنوان سهام بنیادی بازار سرمایه به راه خود ادامه خواهد داد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207423/نگاهی-به-دی-ماه-بازار-سرمایه