مجموع فروش ۱۰ ماه نخست سال مالی جاری شرکت به ۱۶۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است.

شرکت در این ماه حدود ۴۰۲ تن انواع پنیر به فروش رسانده که در سطح ماه گذشته تثبیت شده است.

نرخ فروش این محصول بدون تغییر محسوس نسبت به ماه گذشته به کیلویی ۲۱ هزار تومان رسیده است.

این شرکت در دی ماه حدود ۲۰.۶ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۹ درصد رشد داشته است.

قیمت سهم ۸۷۴۷ تومان است و در یک ماه گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207407/نگاهی-به-فروش-۱۰-ماهه-غگلستا