مجموع فروش ۱۰ ماه نخست سال مالی جاری شرکت به ۹۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است.

شرکت در این ماه حدود ۳ هزار و ۴۲۷ تن شیر خام به فروش رسانده که ۵ درصد نسبت به ماه گذشته رشد نشان می دهد.

نرخ فروش این محصول بدون تغییر محسوسی نسبت به ماه گذشته در سطح ۲ هزار و ۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو تثبیت شده است.

این شرکت در دی ماه حدود ۹.۶ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۶ درصد افت داشته است.

قیمت سهم ۳۲۴۹ تومان است و در یک ماه گذشته ۴۱ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207408/نگاهی-به-عملکرد-۱۰-ماهه-زگلدشت