مجموع فروش ۱۰ ماه نخست سال مالی جاری شرکت سیمان صوفیان به ۲۳۳ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸ درصد رشد داشته است.

شرکت در این ماه حدود ۳۷ هزار تن انواع سیمان و ۲۷ هزار تن کلینکر صادراتی به فروش رسانده است. در حالی که در ماه گذشته حدود ۸۰ هزارتن سیمان و ۸ هزار تن کلینکر صادراتی عمده فروش شرکت را تشکیل داده بودند.

این شرکت در دی ماه حدود ۱۲.۶ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۳۲درصد افت داشته است.

قیمت سهم ۶۳۵ تومان است و در یک ماه گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207409/نگاهی-به-عملکرد-۱۰-ماهه-سصوفی