بر این اساس، شرکت اعلام کرد؛ در اجرای دستور سازمان غذا و دارو طی نامه شماره ۶۶۵/۸۳۲۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ مبنی بر جمع آوری محصولات از سطح بازار به دلیل عدم رعایت ضوابط و مجوز‌های آن سازمان، “داسوه”  نامه‌ای به شماره ۱۳۹۸/۵۶۶۳/۱/د مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ به شرکت‌های توزیع کننده محصولات خود ارسال و خواستار ارائه موجودی انبار تا سطح داروخانه شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207337/داسوه-نام-بانک-خود-را-اعلام-کرد