جریان نقدینگی، محرک بازار

حسین عادل زاده مدیرعامل کارگزاری کارآمد در خصوص گزارش‌های ۹ ماهه به بورس نیوز اظهار کرد: بخشی از گزارش‌های شرکت‌ها ارتباط مستقیم با افزایش قیمت‌ها دارد و روند صعودی قیمت‌ها به همان میزان انتظارات را نیز افزایش می‌دهد، در حالی که بسیاری از گزارش‌ها نرمال بود.

گزارش‌ها قابل پیش‌بینی بود و رشد بازار در حال حاضر به موجب سرازیر شدن نقدینگی به بازار هست نه به خاطر تحلیل و گزارش‌های مثبت، ضمن اینکه بخشی از شرکت‌های پالایش و پتروشیمی، سود خود را در پایان سال شناسایی و اعلام می‌کنند.

وی در رابطه با وضعیت صنایع در ۳ ماهه آخر سال بیان کرد: در حال حاضر به موجب جریان نقدینگی، صنایع در حال رشد هستند و انتظار زیادی را نمی‌توان از صنایع داشت.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207288/پتروپالایشی‌ها-و-شناسایی-سود