کسب سود خالص ۱۳۰ میلیارد ریالی در

به گزارش بورس نیوز، شرکت نوش مازندران با سرمایه ۵۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۹ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

این شرکت، در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۰ میلیارد و ۵۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲ هزار و ۶۰۱ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۲ هزار و ۳۰۸ درصدی برخوردار است.

“غنوش” در دوره ۹ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۵ میلیارد و ۴۰۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۱۰۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207226/کسب-سود-خالص-۱۳۰-میلیارد-ریالی-درغنوش