به گزارش بورس نیوز، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در نظر دارد از طریق مزایده سهام شرکت پتروشیمی هنگام را واگذار کند.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ تعداد ۵.۹۵۸.۸۴۴.۰۷۳ سهم شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص) معادل ۹۹.۳۱ درصد از کل سهام مذکور به قیمت پایه هر سهم ۴.۹۰۱ ریال معادل ۲۹.۲۰۱.۳۵۸ میلیون ریال را به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی واگذار کند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/207207/فارس-پتروشیمی-می‌فروشد