کاهش ۴۶ درصدی سود هر سهم

به گزارش بورس نیوز، شرکت لابراتوار‌های سینا دارو در دوره ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۹۷۳ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۸۰۶ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۴۶ درصدی برخوردار است.

این شرکت با سرمایه ۸۰۰ ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت لابراتوار‌های سینا دارو در دوره یاد شده، مبلغ ۷۷۸ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۹۷۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۴۶ درصدی برخوردار است.

این شرکت در سال مالی جاری افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه را به ثبت رسانده است و لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۸ درصد رشد در سود خالص و ۴۶ درصد کاهش در سود هر سهم به سبب افزایش ۲۸ درصدی در فروش داشته است.

“دسینا” در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۷۲۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و ۸۰۶ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/206964/کاهش-۴۶-درصدی-سود-هر-سهم-دسینا