کسب بیش از ۶ هزار ریال سود خالص در

به گزارش بورس نیوز، شرکت پتروشیمی خراسان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۳هزار ۶۱۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۷۳۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۰۸ برخوردار است.

شرکت پتروشیمی خراسان در دوره یاد شده، مبلغ ۶ هزار و ۴۷۰ میلیارد و ۹۲۵ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۳ هزار و ۶۱۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۰۸ درصدی برخوردار است.

شرکت پتروشیمی خراسان افزایش ۸۱ درصدی فروش را از جمله دلایل افزایش سود در هم سهم اعلام کرده است.

“خراسان” در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳ هزار و ۱۰۴ میلیارد و ۷۵۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و ۷۳۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/206953/کسب-بیش-از-۶-هزار-ریال-سود-خالص-درخراسان