به گزارش اخباربانک، استعلام کد شهاب حساب های بانک ملی ایران در https://bmi.ir/fa/shahab امکان پذیر است.

مشتریانی که پس از مراجعه به این سایت متوجه شدند هنوز کد شهاب ندارند، می توانند با مراجعه به شعب بانک با تکمیل اطلاعات خود، آن را دریافت کنند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72651/دسترسی-حسابهای-فاقد-کد-شهاب-زودی-غیرممکن-می-شود