میزان کسری برنج در سال فقط۵۰۰ هزار تن است

به گزارش بورس نیوز، محمد صادق حسنی جوریابی دررابطه با اوضاع واردات برنج به کشور، اظهار کرد: در چهار سال گذشته بار‌ها اعلام کرده‌ام که برای واردات برنج هیچگونه برنامه‌ای نداریم و تنها سود و رانت بر روی آن اثر می‌گذارد.

وی افزود: با وجود همه مسائل میزان کسری برنج کشور فقط در یک سال ۵۰۰ هزار تن بوده، اما در شرایط فعلی حدود ۲ میلیون تن برنج وارد کشور شده که این موضوع تاثیر بدی بر کشاورزان کشور می‌گذارد.

نماینده مردم رشت در خانه ملت تاکید کرد: موضوع واردات برنج بیش از نیاز کشور به نوعی ظلم و جنایت علیه کشاورزان محسوب می‌شود. رانت حاصل از واردات برنج به جیب افرادی می‌رود که به دولت و معاونین وزیر جهاد کشاورزی متصل هستند. سوال من از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص عملکرد زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: در حال حاضر به دلیل عملکرد ضعیف معاونین وزارت جهاد کشاورزی و میزان واردات برنج، قیمت آن بیش از اندازه در حال کاهش است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/206626/میزان-کسری-برنج-در-سال-فقط۵۰۰-هزار-تن-است