کاهش ۲۵ درصدی هزینه‌های فروش در

به گزارش بورس نیوز، گروه صنعتی بوتان در دوره ۹ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۸۱۷ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۵۰۵ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۶۲ درصد برخوردار بود.

این شرکت در دوره یاد شده، مبلغ ۵۷۲ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۸۱۷ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۶۲ درصدی برخوردار است.

گروه صنعتی بوتان کاهش ۲۵ درصدی در هزینه‌های فروش، اداری و عمومی را از جمله دلایل افزایش سود هر سهم نسبت به دوره مشابه در سال گذشته اعلام کرده است.

لبوتان” در دوره ۹ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۳۵۴ میلیارد و ۵۵۷ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۵۰۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/206631/کاهش-۲۵-درصدی-هزینه‌های-فروش-در-لبوتان