وقتی

به گزارش بورس نیوز، شرکت ذوب آهن اصفهان با شرکت ساخت و توسعه زیر بنا‌های حمل و نقل تفاهمنامه همکاری امضا کرد.

این موافقتنامه بین شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل به نمایندگی عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها و شرکت ذوب آهن به نمایندگی منصور یزدی زاده مدیرعامل منعقد شد.

ماده ۱) موضوع موافقت نامه:

تولید و فروش ۱۳۵۰۰ تومان ریل ۶۰ E ۱ گرید ۲۶۰R برای محور میانه_ اردبیل توسط شرکت ذوب آهن

ماده ۲) تعهدات:

تعهدات مالی تنها پس از امضای قرارداد ایجاد خواهد شد و تبادل موافقت نامه، تعهد مالی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد.

ماده ۳) مدت موافقت نامه:

مدت موافقت نامه از زمان امضای قرارداد یک سال شمسی تعیین می‌شود و قراردادی که در چارچوب این موافقتنامه به امضا برسد پس از پایان اعتبار موافقتنامه در خاتمه ضمن قرارداد معتبر است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/206633/وقتی-ذوب-قرارداد-بستاهم-قرارداد