جلسات بررسی عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین و هلدینگ فارس خوزستان، جلسه عملکرد و بودجه سال آتی شرکت، سیمان خزر در محل هلدینگ سیمان تامین بررسی‌‌‌‌ شد.

 ابتدا گزارش مدیرعامل سیمان خزر به مدیران ارشد هلدینگ ارائه و اعلام شد که درآمد فروش ۹ماهه به نسبت بودجه ۹ ماهه ۲۶درصد و درآمد فروش در مقایسه با دوره مشابه سال۹۷ به میزان۸۱درصد رشد داشته است.

طبق این گزارش، بررسی سود خالص این شرکت هم در در مقایسه با بودجه پیش بینی شده ۹ ماهه، ۷۸درصد رشد ودر مقایسه با دوره مشابه سال قبل هم خبر از رشد۱۲۹ درصدی می‌دهد.

این نشست روز سه شنبه ۲۴دی از ساعت ۱۰صبح به مدت ۲ساعت برقرار و عملکرد و برنامه‌های پیش روی این شرکت در قالب بودجه ریزی سال ۹۹ نیز بررسی شد.

شایان ذکر است چهارمین روز از بررسی عملکرد ۳۱ شرکت تابعه سیمان تامین که در ۷ روز فشرده کاری در حال انجام است، سپری می‌شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/206453/سودخالص-سیمان-خزر-129درصد-رشد-کرد