در سومین روزجلسات بررسی عملکرد ۹ ماهه شرکت‌های تابعه سیمان تامین و هلدینگ فارس خوزستان، جلسه عملکرد و بودجه سال آتی سیمان آبیک درمحل هلدینگ سیمان تامین برگزار شد.

در این رویداد گرشاسبی مدیرعامل سیمان آبیک، گزارش مفصلی از بهبود عملکرد این شرکت ارائه داد که خبر از رشد ویژه و ۹۰۰ درصدی سود خالص این شرکت داشت.

بر اساس این گزارش، درآمد فروش سیمان آبیک در مقایسه بودجه پیش‌بینی شده ۴۲ درصد رشد را ثبت و نسبت به دوره سال قبلهم ۷۹ درصد افزایش را نشان داده است.

بررسی سود خالص این شرکت هم در مقایسه با بودجه پیش بینی شده ۹ ماهه، ۸۸۱ درصد رشد و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نیز افزایش ۹۰۰  درصدی داشته است.

گفتنی است این سلسله نشست که برای بررسی وضعیت ۳۱ شرکت تابعه سیمان تامین در محل این شرکت برگزار می‌شود، با حضور رضا جمارانیان مدیرعامل سیمان تامین شستا، حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان، به مدت بیش از ۳ ساعت، برقرار و عملکرد و برنامه‌های پیش روی این شرکت برای سال آتی نیز بررسی شد.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/206454/رشد-۹۰۰-درصدی-سودخالص-سیمان-آبیک