به گزارش بورس نیوز در شرایطی که بعضی کارشناسان و کارشناس نماها مرتبا بر طبل افزایش مالیات می کوبند، بزرگترین بانک دولتی کشور فقط بابت مشاوره مالیاتی به یک نفر، ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده و صد البته که این مشاوران محترم، ده ها جای دیگر هم مشاوره می دهند. بد نیست سیستم مالیاتی کشور هم سری هم به این مشاوران بزند، و هم سری به حساب های این بانک و دلیل حاتم بخشی هایش!

 

سومدیریت در زیرمجموعه های دولتی

فقط بانک ها نیستند که تحت سیطره دولت، هر روز پسرفت می کنند و نه خبری از بهبود کیفیت در خدمات آنها است و نه سودی محقق می گردد. شرکت «رجا» با رساندن زیان انباشته به بیش از هزار میلیارد تومان، نشانه بارزی از سومدیریت بخش دولتی است.

 

ژست هالیوودی جماعت نان به نرخ روز خور 

سلبریتی های عزیز هم باز حماسه آفرین شده اند و برای جذب فالوئر و لایک و کامنت بیشتر، کورس گذاشته اند و مرتبا دم از مردم دوستی می زنند. تعدادی از هم وطنان عزیزمان را از دست داده ایم و داغداریم؛ اما کاسه داغ تر از آش شدن کسانی که همین دو_سه سال پیش بنفش می پوشیدند و تبلیغات می کردند، آن هم در شرایطی که تعداد کثیری از هم وطنان مان در سیستان و بلوچستان با بدبختی دست و پنجه نرم می کنند، کمی عجیب است. کاش به جای رفتارهای هیجانی، کمی معقول تر رفتار می کردیم و فکر نجات زنده ها بودیم. یکی از همین سلبریتی ها که ظاهر معصومانه اش تنها نقطه قوت اوست، معادل ۵ سال حقوق کارگری درآمد ماهیانه دارد و وقتی بحث اخذ مالیات از سلبریتی ها مطرح بود، یقه می درید و خون هنرمندان را رنگین تر از مردم عادی می دانست؛ حالا هم مردم را تحریک به اغتشاش می کند و دریغ از ریالی پول که خرج همین مردم در روزهای سخت کند. ای کاش مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه را هم از بعضی اهالی هالیوود، می آموختند!

 

تیغ دستمزدها در دست شورای عالی کار

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفته نرخ تورم زندگی کارگران به ۶۰ درصد رسیده، حالا میزان افزایش حقوق کارگری در سال آینده چقدر است نمیدانیم؛ اما با این شرایط رکودی باید منتظر تعدی نیرو بعد از افزایش نرخ حقوق و دستمزد هم بود…

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/206303/حاتم-بخشی-مالیاتی-و-ژست-هالیوودی