قطار سرمایه به

به گزارش بورس نیوز، شرکت تامین سرمایه امید در نظر دارد سرمایه شرکت را افزایش دهد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ پیوست گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بهینه نمودن ساختار سرمایه و همچنین پوشش ریسک ناشی از انتظارات افزایشی نرخ بهره که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/206268/قطار-سرمایه-به-امید-می‌رسد