به گزارش بورس نیوز، شرکت معادن بافق از ترکیب اعضای هیات مدیره خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ و جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آن‌ها را تغییر داده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/205998/کبافق-و-ترکیب-اعضای-هیات-مدیره-جدید