تکلیف حق تقدم

به گزارش بورس نیوز، شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک درخصوص حق تقدم استفاده نشده توضیحاتی ارائه کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می‌شود.

تکلیف حق تقدم

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/206000/تکلیف-حق-تقدم-دبالک-مشخص-شد