در ۹ ماهه امسال؛ تولید گندله سازان از مرز ۳۱ میلیون تن گذشت.

بررسی عملکرد شرکت بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی کشور حاکی از تولید ۳۱ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۳۳۸ تن گندله از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه است. آماری که در همسنجی با پارسال کاهش یک درصدی نشان می دهد.

تولید گندله شرکت ها در آذرماه در مقایسه با آذرماه ۹۷ افت هفت درصدی نشان می دهد و به سه میلیون و ۴۷۴ هزار و ۸۳ تن رسید.
در ۹ ماهه امسال، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با تولید ۹ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۳۰۸ تن گندله رکورد دار شد. آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد دو درصدی نشان می دهد.
پس از آن، فولاد مبارکه با تولید پنج میلیون و ۸۶ هزار و ۷۴۹ تن در مقام دوم قرار دارد، هرچند مبارکه‌ای‌ها در مقایسه با ۹ ماهه پارسال افت ۱۱ درصدی ثبت کردند.
مقام های سوم و چهارم تولید گندله متعلق به فولاد خوزستان و شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، به ترتیب با چهار میلیون و ۷۱۰ هزار و ۷۰۳ تن (بدون تغییر در مقایسه با پارسال) و چهار میلیون و ۲۵۹ هزار و ۳۱۴ تن (چهار درصد رشد در مقایسه با پارسال) است.

 

فولاد خراسان، رکورد دار بیشترین رشد ۹ ماهه
در این میان، فولاد خراسان با رشد ۱۱۱ درصدی در همسنجی با پارسال، رکورد دار رشد تولید گندله در بین شرکت ها شد. این شرکت در مدت یاد شده یک میلیون و ۶۹ هزار و ۶۳۰ تن تولید داشت.
برپایه این گزارش، در ۹ ماهه امسال سنگ آهن چادرملو دو میلیون و ۶۷۲ هزار و ۴۴۷ تن (رشد یک درصدی)، اپال پارسیان سنگان دو میلیون و ۴۰۵ هزار و ۹۳۴ تن (افت ۱۵ درصدی)، فولاد سنگان خراسان یک میلیون و ۵۷۶ هزار و ۹۳۷ تن (افت ۲۳ درصدی) و صبا‌نور ۳۰۲ هزار و ۳۱۶ تن (رشد ۱۲ درصدی)‌ گندله تولید کردند.

 

 

 

 

 

 

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/205827/تولید-گندله-سازان-از-مرز-31-میلیون-تن-گذشت