ما در این عملیات دنبال کشتن کسی نبودیم، ما دنبال ضربه نظامی به دشمن بودیم، اگر چه حتما ده‌ها نفر کشته و زخمی شده‌اند و با هواپیمای C-۱۳۰ حمل شده‌اند؛ می‌توانستیم طوری عملیات را طراحی کنیم که در گام اول ۵۰۰ کشته و اگر جواب می‌دادند، در گام‌های دوم و سوم، ۴ تا ۵ هزار کشته می‌دادند

پایگاه‌های آمریکایی پس از جنگ جهانی دوم تیری به سمتشان شلیک نشده بود، با این اوصاف توقع مقابله بود و خود را برای یک نبرد آماده کره بودیم و طبیعتا ضربات بعدی ما سنگین‌تر و حتما با وسعت بیشتری بنا داشتیم انجام دهیم که با خویشتن‌داری آن‌ها جنگ ادامه پیدا نکرد

ما ۱۳ موشک به سمت پایگاه‌های عراق شلیک کردیم، اما چند صد موشک را آماده شلیک کرده بودیم

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/205809/ناگفته‌های-سایبری-از-عین-الاسد