امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ریزشی قابل توجه به ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید که در قیاس با دو روز گذشته ریزشی بیش از ۵۰۰ هزار تومان را تجربه کرده است.

 میزان کاهش قیمت‌ها تنها در قیاس با عصر روز گذشته بیش از ۲۵۰ هزار تومان بوده است.

 همزمان با بازگشت آرامش به بازار سکه، قیمت طلا نیز با کاهشی نزدیک به ۲۶ هزار تومان به ۴۷۸ هزار تومان به ازای هر گرم رسید. بر اساس این گزارش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۴ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان قیمت خورد که کاهشی نزدیک به ۱۷۰ هزار تومان در قیاس با عصر روز گذشته را نشان می‌دهد.

قیمت نیم سکه با کاهش ۶۰ هزار تومانی به ۲ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان  قیمت ربع سکه با کاهش ۵۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۴۹۳ هزار تومان رسید. قیمت سکه گرمی نیز ۹۲۲ هزار تومان است که در قیاس با روز گذشته کاهشی بیست هزار تومانی را تجربه کرده است.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72502/سکه-تمام-بهار-یک-روزه-۲۵۰-هزار-تومان-ریخت