به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل درباره تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد شعبه اردبیل توضیح داد.

بر این اساس، شرکت اعلام کرد؛ حکم بر ابطال اجرائیه مشارکت مدنی تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد صادر و نتیجتا بدهی شرکت به بانک پاسارگاد صفر ریال شد.

همچنین حکم بر ابطال اجرائیه‌های صادره بر سند‌های رهنی مازاد بر مبلغ ۱۹.۲۶۱.۸۶۵.۰۰۰ ریال صادر و نتیجتا سند‌های رهنی مازاد بر مبلغ مورد اشاره آزاد خواهد شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/205698/ثنوسا-بدهکار-نیست