زمین

به گزارش بورس نیوز، شرکت سخت آژند از نتیجه برگزاری مزایده توضیح داد.

بر این اساس، شرکت اعلام کرد؛ پیرو آگهی مزایده (ملک مشهد) منتشر شده در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد در تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۱۱، و همچنین اطلاع رسانی در سامانه کدال باعنوان افشاء اطلاعات بااهمیت، به اطلاع می‌رساند باتوجه به اینکه مهلت شرکت در مزایده به اتمام رسیده تاکنون هیچ شخص حقیقی یا حقوقی جهت شرکت در مزایده به شرکت مراجعه نکرده است.

زمین

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/205703/زمین-ثاژن-بدون-مشتری