به گزارش بورس نیوز، سرتیتر اکثر رسانه های خارجی شهادت و مراسم تشییع پیکر پاک سردار سلیمانی و یاران دلاور ایشان است. اما در این میان برخی رسانه های معاند از جمله «بی بی سی» و «من و تو» انقدر از این تشییع با شکوه برآشفته اند که چنین رویداد با اهمیتی را سانسور خبری می کنند! این بایکوت خبری در حالی است که تا قبل از این مدام از نگرانی شان برای مردم ایران می گفتند و آنقدر کاسه داغتر از آش بودند که منتظر بهانه بودند تا در بوق و کرنا بدمند و شلوغش کنند! کاش آنها که شعار دلسوزی می دادند این روزها آنقدر جرات و شهامت داشتند که گوشه ای از دریای حضور مردم را به نمایش بگذارند. هر چند، این مراسم آنقدر عظیم بوده که نیازی به نمایش توسط معاندین ندارد و سراسر جهان به این عشق و علاقه مردم ایران و منطقه به سردار دل ها، غبطه می خورند.

اما امروز اتفاق تلخی هم افتاد که شاید با برنامه ریزی بهتر می شد از آن جلوگیری کرد. امروز بیش از ۵۰ نفر از هموطنان مان در اثر ازدحام مراسم تشییع در کرمان، فوت کردند و داغ دل مردم را سنگین تر کردند.

سردی سهامداران بورس با غوره کال دشمن!

یکی از عجایب بورس ما رفتار به شدت هیجانی سهامدارانی است که با یک غوره، سردی شان می کند و با یک کشمش، گرمی!
سکه در بازار نقدی امروز در محدوده ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان داد و ستد میشد، ولی روی تابلو بورس، سرمایه گذاران در صف نشسته اند تا ۵ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان بخرند! کاش در کنار عشقی که به سردار و اقتدار کشورمان داشتیم، این را هم در نظر می گرفتیم که بورس ما، آینه تمام نمای اقتصاد کشور است و چشم دنیا به تابلو معاملات دوخته شده. این رفتارهای هیجانی، جز شاد کردن دشمن، اثری ندارد!

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/205507/سانسور-مراسم-سردار-توسط-داعیه-های-ایران-دوستی