مصوبه نمایندگان پارلمان کشور عراق بابت بسته شدن پایگاه‌های نظامی و احضار سفیر آمریکا توسط دولت عراق (برای اولین بار) در منطقه غوغایی در بین مردم کشور‌هایی که آمریکا در آنجا پایگاه نظامی دارد به‌پا کرده که گویا آری می‌شود آمریکا را اخراج کرد!

امروز عصر یادداشت‌ها و پالس‌هایی نه تنها از کشور‌های همسایه و مسلمان بلکه از کشور‌های دورتر از منطقه‌ی ما همچون ژاپن منتشر شد که نشان دهنده شکستن تابوی قدرت آمریکا در اذهان آنان است، که اگر عراق جنگ زده می‌تواند مستقل شود چرا ما نتوانیم!

به نظر برکت خون حاج قاسم نه تنها باعث خروج آمریکا از عراق و منطقه‌ی ما می‌شود بلکه دومینوی تعطیلی پایگاه‌های نظامی در جهان استارت خورده و سلطه نظامی آمریکا در سال‌های پیش رو به پایان خواهد رسید انشاالله…

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/205365/فتح-جدید-حاج-قاسم-در-ژاپن