این در حالی است که بررسی های اخباربانک (لینک) حکایت از این داشت که برداشت ۹ هزار و ۲۰۰ تومانی بابت تراکنش های تابستان ۹۸ یک حساب بابت حدود ۱۹۰ تراکنش بوده است.

با تقسیم این تعداد تراکنش بر مبلغ کسر شده از حساب مشتری به این نتیجه می‌رسیم که این بانک بابت هر تراکنش حدود ۵۰ تومان از حساب مشتریان کسر می‌کند.

این در حالی است که شورای هماهنگی بانکهای خصوصی همواره اعلام کرده است کارمزد پیامک ارسالی بر اساس آخرین مصوبه این شورا ۱۰ هزار تومان برای یک سال می باشد.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72435/بانک-رسالت-تراکنش-بیشتر-باید-پول-بیشتری-پیامک-بپردازید