به گزارش اخباربانک، شمس نظری از سال ۹۴ و تا اواسط آبان ماه سال جاری در بانک سینا  ریاست اداره کل روابط عمومی را به عهده داشته و پیش از آن نیز معاون مدیر روابط عمومی بانک صادرات ایران بوده و اکنون عهده دار مسئولیت روابط عمومی موسسه اعتباری ملل شده است.

شمس نظری در سالهای فعالیت روابط عمومی خود یکی از افراد خوشنام عرصه روابط عمومی نظام بانکی بوده که از ویژگیهای وی میتوان به تعامل موثر با رسانه ها اشاره نمود.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72426/نظری-مدیر-روابط-عمومی-موسسه-ملل