به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک سرمایه مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی به منظور خرید و فروش کالا در داخل کشور (بازرگانی داخلی) و خرید و صدور کالا به خارج از کشور (صادرات) را در چارچوب تسهیلات مضاربه تامین می کند.

مدت قرارداد مضاربه متناسب با دوره گردش عملیات (فعالیت تجاری) بنگاه، حداکثر شش ماه و منوط به رعایت ضوابط و مقررات قابل تجدید است و در قالب این قرارداد، بانک نیز از سود حاصل از فعالیت های مذکور مطابق سهم پیش بینی شده، منتفع می شود.

بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه تعداد ۷۵ هزار و ۵۳۷ فقره از این تسهیلات را به ارزش ریالی ۵۵ هزار و ۲۹۴ میلیارد ریال به بنگاه ها و فعالان اقتصادی پرداخت کرده است.

این بانک در سال گذشته نیز تعداد ۱۰۰ هزار و ۲۱۱ فقره تسهیلات در قالب مضاربه به ارزش ۷۷ هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال پرداخت کرده است تا علاوه بر حمایت از بازار اشتغال، سهمی در رونق تجارت داخلی کشور داشته باشد.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/72418/هموارسازی-محیط-کسب-کار-تسهیلات-مضاربه-بانک-ملی