کسب سود ۵۰ میلیارد ریالی در سال ۱۳۹۸

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، سود خالص ۵۰ میلیارد و ۵۳۱ میلیون ریالی را محقق کرده است.

این سود شامل مبلغ ۱۸.۴ میلیارد ریال سود سهام دریافتی از شرکت‌ها و همچنین مبلغ ۷۱ میلیارد و ۶۷۶ میلیارد ریال درآمد از محل سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.

لازم به ذکر است، ارزش پرتفوی بورسی شرکت در پایان آذر ماه سال جاری به ۲۹۲ میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال رسیده است که نشان‌دهنده بیش از ۵۰ میلیارد ریال مازاد ارزش پرتفوی بورسی است. همچنین ارزش پرتفوی غیر بورسی این شرکت در این تاریخ به بیش از ۱.۱۴۸ میلیارد ریال رسیده که این پرتفوی عمدتا شامل املاک و مستغلات به ارزش ۷۹۴ میلیارد ریال، ۱۷۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در ۳۳.۶ درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران و همچنین ۱۱۳ میلیارد ریال بابت سرمایه‌گذاری در ۲۳.۷ درصد از سهام شرکت توسعه عمران بیمه بوده است.

بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، افزایش سرمایه ۵۶۷ درصدی این شرکت تصویب شد. این افزایش سرمایه در دو مرحله و از محل آورده نقدی، مطالبات و سود انباشته صورت می‌گیرد. در مرحله اول این افزایش سرمایه که به مبلغ ۱.۲۵۰ میلیارد ریال صورت می‌گیرد، سرمایه ثبتی شرکت به میزان ۱۶۷ درصد افزایش خواهد یافت. مبلغ ۱.۰۲۵ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات و مبلغ ۲۲۵ میلیارد ریال از محل سود انباشته صورت می‌گیرد.

مرحله دوم افزایش سرمایه نیز که زمان اجرایی آن به مدت دو سال به هیات مدیره شرکت تفویض شده است، به میزان ۳.۰۰۰ میلیار ریال صورت خواهد گرفت. تمامی منابع مالی مورد نیاز این مرحله از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران صورت می‌گیرد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/205083/وبیمه-در-مسیر-افزایش-سرمایه