۱-مدیرعامل گزارشی از روند فعالیت‌های یک ماهه شرکت به هیات مدیره ارائه نمود.
۲– با عنایت به بدهی شرکت به بانک تجارت و اقدام بانک در خصوص مزایده آپارتمان‌های در رهن، مقرر گردید مدیرعامل در اسرع وقت از محل فروش آپارتمان‌های شرکت مشکل مورد نظر را مرتفع نمایند.
۳– مقرر گردید در اسرع وقت نسبت به فروش پرتفوی سرمایه گذاری اقدام گردد.
۴– مقرر گردید شرایط شرکت به منظور ارتقای جایگاه آن در بازار‌های بالاتر فرابورس بررسی و در صورت امکان از تمامی ابزار‌ها برای نیل به هدف مورد نظر استفاده شود.
۵– بدهی به سهامداران خرد تا پایان سال مالی ۹۸ پرداخت شود. 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/205093/وشمال-مزایده-برگزار-می‌کند